top of page

למה אנחנו

כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו מיישמים ומתנסים בו
דנים בנושא שירות צבאי משמעותי
3.jpg

לא דיבורים - מעשים

 

הקניית ידע תיאורטי ובניית תוכניות זה 'Nice to have', אבל לא מספיק. התוכנית שלנו כוללת כלים מעשיים, שכל תלמיד יכול להתחיל להשתמש בהם כבר היום

1

2

כל מה שנדרש להצלחה במציאות המשתנה

 

התוכנית שלנו פותחה מתוך חיבור לשטח - הכרה בצורך בהקניית מיומנויות חדשות, הדרושות להצלחה במעבר לחיים הבוגרים. והבנת  קרובה עם הצרכים והאתגרים עמם מתמודדים בני נוער.

3

מרעיון למציאות

 

אנחנו יודעים שאין כמו התנסות כדי ליישם את הידע והכלים שאנחנו מעבירים בתוכנית. כל תלמיד מיישם את מה שלמד בפועל.

4

ריצה למרחקים

 

אף שינוי לא קורה ביום אחד. צמיחה והתפתחות הם פונקציה של תהליך, והם מתרחשים לאורך זמן. התלמידים בתוכנית עוברים דרך משמעותית, שבסופה רואים את הפירות.

5

יד ביד

 

אף שינוי לא קורה ביום אחד. צמיחה והתפתחות הם פונקציה של תהליך, והם מתרחשים לאורך זמן. התלמידים בתוכנית עוברים דרך משמעותית, שבסופה רואים את הפירות.

bottom of page